• translate

Other Videos

ସାଧାରଣତଃ ମଶାଣି କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ । ଅନେକ କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ଆଉ ଆଇମା’ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ଭୂତ କାହାଣୀ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଏ । ମଶାଣି କେବଳ ମୃତ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ମଶାଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

ସୁନ୍ଦର ଶ୍ମଶାନ