• translate

Other Videos

ପ୍ରେମିକାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗତି ହଠାତ ବଦଳି ଗଲା। କଥା ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମିକ, ICU ଭିତରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହାହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଡାକ୍ତର।

Special Story | Bed Ridden After Massive Accident, UK Couple Ties Knot In ICU