• translate

Other Videos

ସ୍ପେନରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଭା ଉଦଗିରଣ। ସ୍ପେନରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଲାଭା ଉଦଗିରଣରେ ଶହ ଶହ ମିଟର ଧୁଆଁ ମୟ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସ୍ପେନ୍‌ର ବିପଦ ଜନକ ଲାପଲମ୍ ଦ୍ୱୀପର ଆଗ୍ନୟଗିରି ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ହୋଇଛି।

volcano