• translate

Other Videos

କେହି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ଚାଇନା ଦେଖାଇଲା ଶକ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଶ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ମହାବିନାଶକ ମିସାଇର ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ପେଣ୍ଟାଗନ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡିଲାଣି ଦୁନିଆ...

Special Story | China Test Fires Hypersonic Missile, Worries America