• translate

Tag: Machha Ambila

machha ambila
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ‘ନଡ଼ିଆ କୋରାଦିଆ ମାଛ ଆମ୍ବିଳ’

ଆମିଷରେ ମାଛକୁ ନେଇ ଅନେକ ରେସିପି ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ । ମାଛର ଦେଶୀ ରେସିପି ଗୁଡିକ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାଛର ଏକ ଦେଶୀ ରେସିପି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହି ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି ‘ନଡ଼ିଆ କୋରାଦିଆ ମାଛ ଆମ୍ବିଳ’ । ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।