• translate

Tag: Binka

binika
ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ : ଖାଇବାକୁ ଦାନା ମୁଠେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର

ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଯାହାଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା । ହେଲେ ରାଇସ ମିଲରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାନବସ୍ତା ପଡିଯିବା ପରେ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଡପଟ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ।