POLITICS Ended

 • Aparajita Sarangi
  44% 2.5k / 5.7k
 • Makaranda Muduli
  27% 1.5k / 5.7k
 • Saptagiri Ulaka
  16% 927 / 5.7k
 • Suresh Kumar Routray
  11% 686 / 5.7k