Health Ended

 • Dr. Jadunath Prasad Das
  22% 1.1k / 5k
 • Dr. Krupasindhu Panda
  35% 1.8k / 5k
 • Dr. Sanatan Rath
  16% 837 / 5k
 • Dr. Sapan Kumar Palit
  24% 1.2k / 5k