BUSINESS Ended

 • Baburam Swain
  35% 2.7k / 7.6k
 • Bichitrananda Senapati
  13% 1k / 7.6k
 • Sabyasachi Patnaik
  24% 1.8k / 7.6k
 • Sangram Kumar Das
  27% 2k / 7.6k