• translate

Other Videos

ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଓ୍ବାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଇଶାନ କିଷନ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ । ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ଓ୍ବିକେଟରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି ମ୍ୟାନ୍ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ।

Shami, KL Rahul, and Kishan lead India to 7-wicket win in Warm-up match