• translate

Other Videos

ମିଛ କହୁଥିଲା ତାଲିବାନ। ପଦାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ତାଲିବାନ ଯାହା କହିଥିଲା, ତାହା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁରୁଣା ଫତୱା ଜାରି କରିଛି ତାଲିବାନ। ଦାଢି କାଟିଲେ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ।

taliban