• translate

Other Videos

ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲିବାନୀ ବର୍ବରତା। ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୂରେଇ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାପକୁ ପିଟି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ ବେଳର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲେ।