୮ ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନାସା ପାଇଁ ରୋଭର୍ କଲେ ୧୦ ଯୁବକ

କଟକ: ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଟିଙ୍କର୍ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟ ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଛା ଯାଇଥିବା ଏହି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟିମ୍ ଲିଡର ଅନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ନାସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ରୋବର୍ଟ। ଏହି ୧୦ ଜଣିଆ ଟିମ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ରୋଭର ଚାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଏହି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରୋବର୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ୮ ମାସ।

You might also like