ଭାଇ ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ପାଦରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଆଉ ଦଦରା ସାଇକେଲରେ ଚଢି ବସ୍ତିରୁ ଏବେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ

You might also like