ଜଳେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପରେ ମକର ମେଳା ଆରମ୍ଭ; ସାଗର ଦ୍ୱୀପରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

You might also like