ଅମ୍ପନ‌ ନେଇ IMD ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍.କେ ଜେନାମଣିଙ୍କ ସୂଚନା, କହିଲେ-ବାତ୍ୟା ଏବେ ପାରାଦୀପରୁ ୧୨୦ କିମି ପୂର୍ବରେ ଗତି କରୁଛି,ପାରାଦୀପରୁ ବାତ୍ୟା ତୀବ୍ରତା ଅପସରି ଯାଇଛି, ପବନ କମୁଛି,ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ପବନ ବଢ଼ିବ;ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ

You might also like