ରେଳ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶବନା ଅାଜମୀ

ନୂଅାଦିଲ୍ଲୀ: ବାହାର ଦେଶର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିଡିଓକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ବରିଷ୍ଠ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବନା ଅାଜମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ଏହି ୩୦ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ରେଳକର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଳିଅା ପାଣିରେ ବାସନ ଧୋଉଥିବା ଶବନା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟ୍ୱିଟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ମାଲେସିଅାର । କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ବାନାନା ଲିଫ ରାଇସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାେନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପଛ ପଟେ ଅଳିଅା ପାଣିରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛିି । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଅାଯାଇଛି ।

ରେଳୱେ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅାସିବା ପରେ ଶବନା ଅାଜମୀ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୱିଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଶବନା କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ସୋସିଅାଲ ମିଡିଅାରେ ମତ ଅାସିଛିି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶବନା ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ମାଲେସିଅାରୁ ସୋସିଅାଲ ମିଡିଅାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

You might also like