ଜୁଲାଇରେ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ହେବେ ନିକଟତର

ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ I ୨୦୦୩ ମସିହା ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନିକଟତର ହେବେ I ନାସାର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହା ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ଦେଖାଯିବ I ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ I ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହା ଦେଖିହେବ I
୬୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୦୩ରେ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା I ପୁଣି ଥରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ I

ସୌଜନ୍ୟ : IANS

You might also like