• translate

Tag: Spacexlaunch

space science
ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ; ପ୍ରଥମ ଥର ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୪ ସାଧାରଣ ମଣିଷ

ମହାକାଶ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାକୁ ମଣିଷର ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଡେଣା। ପେସାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେସ-ଏକ୍ସ କଂପାନୀର ଫାଲକନ୍-୯ ରକେଟରେ ଏମାନେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି