• translate

Tag: Rs40

Pakistan Tea
ପାକିସ୍ତାନରେ କପେ ଚା ପିଇବା ମୁସ୍କିଲ୍, ଭାରତକୁ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଇବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରୁ ଚିନି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମନା କରି ଦେଇଛି। ଯାହାକି ଦେଶ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ଅଖତରଙ୍କ ସହର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଚା’ କପ୍ ମୂଲ୍ୟ ୪୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏକ କପ୍ ଚା’ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ୩୦ ଟଙ୍କା। ଭାରତରୁ ଚିନି ଯିବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଚା କପ ଦଶ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଂଚିଛି।