Browsing Tag

pressure cooker

ପ୍ରେସରକୁକର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତା’ ପରେ…

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ‍ବର୍ଷକର ଛୁଆଟିଏ। ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଖେଳରୁ ଖେଳରୁ ଘଟିଲା ଅଜବ କାଣ୍ଡ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ପ୍ରେସରକୁକର।  ଗୁଜରାଟର…