• translate

Tag: Poverty Ridden Youth

soro youth
ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ଗୁହାରୀ କରି କରି ଥକି ଗଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଧମକ

ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରି ଥକି ଗଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କି ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।