• translate

Tag: Pig Kidney

kidney-transplant
ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଘୁଷୁରୀ କିଡ଼ନୀ

ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିରୋପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲେ, ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ