• translate

Tag: Mammoth

Giant Mammoths
ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ମାମୋଥ୍

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେବେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାମୋଥ୍‌(ବିଶାଳକାୟ ଲୋମଶ ହାତୀ) ପ୍ରଜାତିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଠ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତି ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି।