• translate

Tag: Land Property Cost

house
ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଜମି ଓ ଘର

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତିର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭେଲ୍ୟୁ, ବିଏମ୍‌ଭି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଇଜିଆର୍‌ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କମିଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।