• translate

Tag: Jairam Ramesh

Congress
“ସବ୍‌କା ବିକାଶ, ସବ୍‌କା ସାଥ୍‌, ସବକା ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ବକୱାସ୍‌”

୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଡି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଡିଛନ୍ତି।