Browsing Tag

India and Japan

ଡାକ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କଲା Cool EMS ସେବା

ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ Cool EMS  ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।  ଏହା ଜାପାନ – ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ  ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ…