• translate

Tag: Googleapp

google
ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ଆସିବ ଜି-ମେଲ୍, ଆଗଠାରୁ ହେବ ପୂରା ଅଲଗା

ବଦଳିବ ଜି-ମେଲ। ଡିଜାଇନ ସହ ଆପରେ କରାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଗୁଗୁଲ୍‌। ଲୋକପ୍ରିୟ ଜିମେଲ୍‌ ସହ ଗୁଗୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ଆପର ଡିଜାଇନ୍‌ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇ ସାରିଛି ଗୁଗୁଲ୍‌।