• translate

Tag: Germany Election

Angela merkel
ଅବସର ନେଲେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍‌ସେଲର୍ ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲ

ଅବସର ନେଲେ ଜର୍ମାନର କୁଳାଧିପତି ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲ। ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଜର୍ମାନୀର ଶାସନ କରିବା ପରେ କୁଳାଧିପତି ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜର୍ମାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ୟୁରୋପର ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାର କିଏ ନେବ।