• translate

Tag: Five Famous Women

05 famous women of Afghanistan
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ୫ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳା

୨୦ ଦଶକରେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପରଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ। ତାଲିବାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମନେହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ କାଳକ୍ରମେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଜଣ ମହିଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି।