• translate

Tag: Benifits Of Peach

peach
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପିଚ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ଦେଇଥାଏ ସୁରକ୍ଷା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳ ହେଉଛି ପିଚ୍ । ପିଚ୍ ରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ପିଚ୍ ରେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ…