Browsing Tag

9-day-old-infant

ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ରେ ନିଅାଁ ଲାଗି ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଘଟଣା : ୪ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଅାଖି ବୁଜିଲା ୬ଦିନର ଶିଶୁ

ରାଉରକେଲା : ୪ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଶେଷରେ ଅାଖି ବୁଜିଲା ୬ଦିନର ଶିଶୁ   । ରାଉରକେଲା ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ରେ ନିଅାଁ ଲାଗି ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଘଟଣାରେ ଶେଷରେ ଅାଖି…