ମହାକାଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରହ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେହି ବାହ୍ୟଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି  ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଯାହାର ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ବାହ୍ୟଗ୍ରହମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାରାଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିକଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ତାରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ତାରାକାପୁଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଏହି ବହିଷ୍କୃତ ଗ୍ରହମାନେ ମହାକାଶରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅନାଥ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶୀତଳ କଳା ଜଗତ ଜୀବନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜାଣିବାରେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବାହ୍ୟଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀ ପରି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତରଳ ଜଳ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ତେବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ତାରା ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଏହା ହୋଇପାରେ।

ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ରହଗୁଡିକ ହେଉଛି ମହାକାଶରେ ବିପଥଗାମୀ ଗ୍ରହ ଯାହା କୌଣସି ତାରା ସହିତ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଚିଲିର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିବାରେ ଆମେ ତତ୍ପର।

ବୃହସ୍ପତି ଆକାରର ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ରହ ଉପରେ ସିମୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପୃଥିବୀ ଆକାରର ଚନ୍ଦ୍ର (ଏକ୍ସୋମୁନ୍) ବୁଲୁଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ତଥା ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଏବଂ କାରକ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ମୀୟ ସଂରଚନାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା, ଏଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଜଳ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏକ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।

Other Stories