ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତଦାନର ଝଲକ

 

ଆଜି ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ । ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଝଲକ ଫଟୋରେ।

କରବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁମୋଲ ମୁମିନ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କାଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି

 

ମୋରିଗାଁ: ମତଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି

ନାଗାଓଁରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି

ନାଗାଓଁରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି
ମୋରିଗାଁ: ମତଦାନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର

 

ଦରଙ୍ଗରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

 

You might also like