ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ ନାହିଁ

ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି.....

‘ଭାଗ୍ୟ’ର ଅନ୍ୟନାମ ନୈରାଶ୍ୟ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ ନାହିଁ।

ଆପଣ ଯେବେ କର୍ମ ନକରି ‘ଭାଗ୍ୟ’ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ ହିଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ‘କର୍ମ ’ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କେତେଗୁଣା ଉପରକୁ ଉଠାଇନେବ। 

‘ଭାଗ୍ୟ ’ ଏକ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ସଦୃଶ। ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଫମ୍ପା ମାଠିଆକୁ ଭରସା କରିବା ଯାହା, ‘କର୍ମ’ ନ କରି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ‘ଭାଗ୍ୟ’କୁ ଆଦରିବା ତାହା।

You might also like