• translate
Pramod Behera

ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଚା’ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅଦା ଖାଲି ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଭୋକ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାକୁ ଭଲକରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହେଲ୍ଥଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଦା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଦା ଓଜନ ହ୍ରାସକରିବା ଏବଂ ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସକରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମୋଟାପା ହ୍ରାସକରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣକରେ। ଏହା ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ମେଦବହୁଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।

ତେବେ ଅଦାକୁ କିପରି ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା।

Source : Times of India

୧. ଲେମ୍ବୁ ସହିତ

ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଅଦା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଅଦାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଦା ଚା କିମ୍ବା ଅଦା ପାନୀୟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

୨. ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ସହିତ

Source : Times of India

ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାରରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଦା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।

୩. ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସହିତ

ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସହିତ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାଦାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା  ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ।

Other Stories