ମାଲକାନଗିରି: ଖଇରିପୁଟ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିରୁ ୧୦୧୩ ବସ୍ତା ମାଣ୍ଡିଆ ଜବତ। ରଖା ଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆର କେହି ମାଲିକାନା ଦାବି କରୁନଥିବାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

You might also like