RTO ଅଫିସରେ ଦଲାଲ ରାଜ୍ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ- ଦଲାଲଙ୍କ କଥାରେ ନ ପଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ RTOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ

You might also like