ପୁରୀ: ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠକୁ କର୍ଡନ କରିବା ସହ ବୁଲଡୋଜର ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 

You might also like