OTV ବିରୋଧରେ ପୁଣି ପୋଲିସ୍‌ର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ସାରୁଅ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସାଇଟ୍ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାତିଅଧିଆ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ୍‌

You might also like