NCRB ତତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭ ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି। ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଖୋଜିପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉନି ପୁଲିସ

You might also like