JEE, NEET ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍‌ଡାଉନ୍‌/ସଟ୍‌ଡାଉନ୍‌ ହେବନି

You might also like