ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ: କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୩୬ନଂ ବୁଥ୍‌ର EVMରେ ତ୍ରୁଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ୩୬ନଂ ବୁଥ୍‌ର EVMରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି

You might also like