CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶର ବାକି ପରୀକ୍ଷା ବାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବନି; ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ହେବ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶର ବାକି ପରୀକ୍ଷା

You might also like