କୋଣାର୍କ: ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜାହାନିଆ ପୀର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାତ୍ର ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩ ମୃତକ ହେଲେ ଅମିତ ମହାନ୍ତି, ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭସୌମ୍ୟ ସେନାପତି

You might also like