ନନ୍ଦନକାନନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ: ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ନନ୍ଦନକାନନକୁ କମ୍ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଚଳିତବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ୨୮ ପ୍ରଜାତିର ୨୪୬୮ ପକ୍ଷୀ, ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ୨୯ ପ୍ରଜାତିର ୨୫୧୪, ଚଳିତବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ସମାଗମ କମିଥିବା ସୂଚନା

You might also like