କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମହାନଦୀ ମୁହାଣର ନିପାଣିଆ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଜଣେ ମୃତ, ୮ ନିଖୋଜ, ହୁକିଟୋଲା ବତୀଘରଠାରୁ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ ସାରି ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରୁଥିଲେ, ପାରାଦୀପର କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଥିଲେ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 

You might also like