ଏବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେବନି +୨ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାସ ଫେଲ କଟକଣା, ୩୩% ମାର୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ୭୫% ଉପସ୍ଥାନ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ସମୀର ଦାଶ

You might also like