କମିଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ; କର୍ପୋରେଟ୍‌ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିବା ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମିନିମମ୍‌ ଅଲଟର୍‌ନେଟିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (MAT) ୧୮.୫%ରୁ ୧୫% କୁ ହ୍ରାସ, ସର୍‌ଚାର୍ଜ ଓ ସେସ୍‌ ସହ ମିଶି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୨୫.୧୭% ଟିକସ ଦେବେ

You might also like