JEE ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ OJEE : ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NTA ପରିଚାଳନା କରିବ JEE ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୬ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ M.SC ପାଇଁ ବି JEE ମେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

You might also like